Tagged: xơ gan

0

Ưng bất bạc

Ưng bất bạc là loại cây gỗ nhỏ, thân có gai, lá kép lông chim, mép lá có gai. Hoa nhỏ mọc thành cụm màu trắng. Ưng bất bạc hay còn gọi là muồng truổng thuộc chi Xuyên tiêu hay còn gọi là chi sẻn, chi hoàng mộc . Danh pháp khoa học là Zanthoxylum.